THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ:
Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng được bổ sung 71 kỹ thuật chuyên môn

Ngày 18/5 vừa qua, theo Quyết đinh số 2220/QĐ-BYT, ngày 18/5/2023 của Bộ Y tế, Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng được phê duyệt bổ sung 71 kỹ thuật chuyên môn theo Thông tư 43/2013/TT-BYT và Thông tư 21/2017/ TT – BYT.

Đây là những kỹ thuật chuyên môn quan trọng, góp phần tích cực hỗ trợ chẩn đoán, điều trị, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của Bệnh viện, qua đó tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

 

Leave a reply