Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng được cấp giấy chứng nhận đáp ứng duy trì và mở rộng phạm vi “ Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP)

Xác định được tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng trong phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị người bệnh, ngay sau khi Thông tư số 29/2018/TT-BYT ngày 29/10/2018 của Bộ Y tế quy định về thử thuốc trên lâm sàng có hiệu lực, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực và hoàn thiện quy trình chuyên môn. Bệnh viện được cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP)” lần đầu theo quyết định số 325/QĐ-K2ĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 phạm vi thực hiện thử nghiệm lâm sàng pha 2,3,4 với thuốc hóa dược.

Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị đánh giá duy trì và mở rộng phạm vi của Bệnh viện, ngày 8/7/2022, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế đã thành lập đoàn thẩm định tiến hành thẩm định hồ sơ và đánh giá hoạt động thực tế tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng. Theo đánh giá của đoàn thẩm định, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã đáp ứng các yêu cầu về Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng theo quy định tại Thông tư số 29/2018/TTBYT ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế, phù hợp với các yêu cầu về Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) & Hội nghị quốc tế về hài hòa hóa các thủ tục đăng ký dược phẩm sử dụng cho người (ICH).


Ngày 17/8/2022, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế đã ra quyết định số 120/QĐ-K2ĐT về việc cấp giấy chứng nhận đáp ứng duy trì và mở rộng phạm vi “ Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP) cho Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng” với thuốc hóa dược, thuốc sinh phẩm và thuốc dược liệu với giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2, 3, 4.

Leave a reply