Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai chiến dịch tiêm chủng COVID 19

Với mục tiêu nhanh chóng kiềm chế, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân và sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, chiến dịch tiêm vắc xin diện rộng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là giải pháp hữu hiệu để phòng chống dịch Covid-19. Tham gia chiến dịch với nỗ lực vượt trội, đến nay Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã hoàn toàn thực hiện, thao tác trên phần mềm của Cổng thông tin tiêm chủng tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn của Bộ Y tế nhằm giúp người dân tham gia tiêm chủng một cách chủ động, thuận tiện đồng thời bảo đảm vừa triển khai tiêm chủng nhanh và rộng nhất nhưng vẫn an toàn, hiệu quả, minh bạch, hỗ trợ cho công tác quản lý, giám sát và nghiên cứu.

Quản lý danh sách tiêm, thao tác tiếp đón trên phần mềm của Cổng tiêm chủng COVID 19 quốc gia

Trong suốt quá trình thực hiện, mọi thông tin liên quan và các bước: Tiếp đón/khám sàng lọc và xác nhận đủ điều kiện tiêm và theo dõi sau tiêm/cấp giấy nhận đều được bệnh viện cập nhật trực tiếp trên Cổng tiêm chủng COVID 19 quốc gia. Các đối tượng tiêm chủng và danh sách tiêm chủng theo sự chỉ đạo của thành phố đều được cập nhật trên Cổng tiêm chủng, dựa trên thông tin đó, Bệnh viện thực hiện lập Kế hoạch tiêm chủng. Mỗi đối tượng tiêm chủng sẽ nhận được tin nhắn trên điện thoại di động, báo đến tiêm chủng theo thời gian đã định trước. Điều này giúp tiết kiệm thời gian cho người đến tiêm, hạn chế tập trung đông người cùng một thời điểm, đảm bảo giãn cách phòng chống dịch. Khi đến tiêm, các đối tượng Tiêm chủng COVID 19 sẽ được đơn vị tiêm chủng của Bệnh viện thực hiện đăng ký, khám sàng lọc, tiêm chủng và theo dõi sau tiêm theo đúng quy trình của Bộ Y tế. Sau ít nhất 30 phút theo dõi, đối tượng tiêm chủng sẽ được đo mạch, huyết áp, cập nhật trên Cổng tiêm chủng COVID 19, sau đó được in Giấy chứng nhận đã tiêm chủng. Các thông tin liên quan Tiêm chủng COVID 19 cũng đồng thời được cập nhật trên Sổ sức khỏe điện tử, do đó, đối tượng tiêm chủng có thể tra cứu online thông tin tiêm chủng của cá nhân mình.


Bằng việc làm cụ thể của mình, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng nỗ lực chung tay cùng thành phố chống dịch COVID 19, góp phần thực thực hiện mục tiêu kép của Đảng, Chính phủ, đặc biệt trong đợt sóng dịch lần thứ tư đang diễn biến hết sức phức tạp trên cả nước.

Leave a reply