Bổ nhiệm Phó Khoa Gây mê Hồi sức và Phó Phòng Tài chính – Kế toán, Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng

Chiều ngày 29/3, Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng khoa Gây mê Hồi sức cho BSCKI Nguyễn Đỗ Hưng, hiện công tác tại Khoa Gây mê hồi sức và chức vụ Phó Phòng Tài chính – Kế toán cho cử nhân Nguyễn Thị Thu Thủy, hiện công tác tại Phòng Tài chính – Kế toán.

Tham dự buổi trao quyết định có Hội đồng điều hành; Ban Giám đốc bệnh viện và đông đủ lãnh đạo các Khoa/Phòng bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng. Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thanh Hồi, Giám đốc điều hành bệnh viện đã công bố và trao quyết định cho BSCKI Nguyễn Đỗ Hưng giữ chức vụ Phó trưởng khoa Gây mê Hồi sức và cử nhân Nguyễn Thị Thu Thủy giữ chức vụ Phó Phòng Tài chính – Kế toán, bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng.

Phát biểu trong buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thanh Hồi đã đồng thời giao nhiệm vụ cho hai đồng chí trong cương vị mới cần phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu không ngừng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực đóng góp cho sự phát triển chung của toàn bệnh viện. Việc bổ nhiệm hai đồng chí có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng.

Leave a reply