Công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Chiều ngày 7/10, trong giao ban định kỳ hàng tháng, Tổng Công ty Hàng Kênh – CTCP đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Quang Tuấn – Phó quản đốc Phân xưởng cơ nhuộm thuộc Xí nghiệp thảm Hàng Kênh giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp giấy và Dịch vụ công nghiệp kiêm Quản đốc Phân xưởng giặt là.

Quyết định bổ nhiệm ông Trần Quang Tuấn – Phó quản đốc Phân xưởng cơ nhuộm thuộc Xí nghiệp thảm Hàng Kênh giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp giấy và Dịch vụ công nghiệp kiêm Quản đốc Phân xưởng giặt là.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Mạnh Thế – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Công ty Hàng Kênh – CTCP đã chúc mừng đồng chí Phó Giám đốc vừa được bổ nhiệm, ghi nhận những đóng góp của đồng chí trên lĩnh vực công tác trước đây và mong muốn đồng chí sẽ tiếp tục phát huy sở trường, năng lực, kinh nghiệm góp phần cùng lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, đưa đơn vị mình phát triển ngày càng vững mạnh. Đặc biệt đóng góp trong mảng dịch vụ giặt là công nghiệp là mảng trọng tâm trong thời gian tới, bảo đảm cung cấp các sản phẩm giặt là với chất lượng dịch vụ cao cho các bệnh viện và công ty trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

Trên cương vị mới, đồng chí Trần Quang Tuấn cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm của ban Lãnh đạo Tổng Công ty đồng thời xin hứa nỗ lực rèn luyện, phối hợp chặt chẽ với đơn vị, tập thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

 

 

Leave a reply