Đăng ký khám VIP tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng

Tiết kiệm thời gian với:

Công khám: 500.000 VNĐ

Hỗ trợ phiên dịch: +500.000 VNĐ

Chỉ định cận lâm sàng giá không đổi

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng Truyền thông và Chăm sóc khách hàng: 0766429730

Leave a reply