Danh sách các công ty bảo hiểm nhân thọ liên kết bảo lãnh viện phí tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng liên kết với các Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín triển khai chương trình Bảo lãnh viện phí tại bệnh viện. Dịch vụ này sẽ giúp quý khách hàng rút ngắn thời gian thanh toán cũng như giảm bớt gánh nặng tài chính khi có nhu cầu khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng.

Bệnh viện xin gửi tới quý khách hàng Danh sách các công ty bảo hiểm nhân thọ liên kết bảo lãnh viện phí tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng:

Leave a reply