ĐOÀN CÔNG TÁC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI – ĐỒNG VĂN TỚI THĂM QUAN, TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Sáng ngày 16/9, Đoàn công tác Bệnh viện đa khoa Hà Nội – Đồng Văn đến thăm quan, trao đổi kinh nghiệm về triển khai phần mềm quản lý bệnh viện, Bệnh án điện tử với Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng. Đón tiếp đoàn về phía Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng có: BSCKII. Lê Huy Hoàng – Trưởng Phòng Tổ chức hành chính cùng đại diện lãnh đạo các Phòng liên quan.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị, thực tế hoạt động, triển khai Bệnh án điện tử tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng. Qua đó, hai bên đã cùng trao đổi và chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm trong triển khai cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh.

Tin tưởng rằng, những kinh nghiệm quý báu được hai đơn vị trao đổi, chia sẻ sẽ góp phần tích cực trong định hướng chiến lược, giúp cả hai Bệnh viện ngày càng phát triển, khẳng định vị thế trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.Leave a reply