Đoàn công tác về hỗ trợ kỹ thuật theo tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm theo Quyết định 2429 tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng

Nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng với Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm, ngày 24/4 vừa qua, đoàn công tác của Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm phối hợp với Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học thuộc Đại học Y Hà Nội đã triển khai hỗ trợ kỹ thuật theo tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm theo Quyết định 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 của Bộ Y tế tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng. Đón tiếp đoàn về phía Bệnh viện có: ông Lương Văn Tích – Giám đốc Tài chính cùng đại diện các Khoa/Phòng liên quan.


Tại buổi làm việc, Đoàn đã tập trung tư vấn hướng dẫn Bệnh viện thực hiện tốt tiêu chí đánh giá mức đánh giá chất lượng phòng xét nghiệm y học. Qua kiểm tra và giám sát thực tế tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng, Đoàn đã đánh giá cao Bệnh viện luôn chú trọng triển khai hệ thống quản lý chất lượng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 15189:2012 từ năm 2020 cho bộ phận Hóa sinh, Huyết học; cùng với nhân sự vững chuyên môn, điều kiện cơ sở hạ tầng đảm bảo cho hoạt động xét nghiệm… Bên cạnh đó, Đoàn cũng khuyến nghị Bệnh viện tiếp tục hoàn thiện một số nội dung liên quan theo hướng dẫn.


Tiếp thu các ý kiến đánh giá của Đoàn, Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Tiêu chí đồng thời củng cố, hoàn chỉnh các quy trình để nâng cao chất lượng phòng xét nghiệm theo định hướng của Bộ Y tế, qua đó góp phần từng bước nâng cao công tác xét nghiệm, đảm bảo kết quả xét nghiệm chính xác và kịp thời.

Leave a reply