ĐOÀN CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ, BỘ Y TẾ KIỂM TRA VIỆC QUẢN LÝ CHẤT THẢI TRONG KHUÔN VIÊN CƠ SỞ Y TẾ

Chiều ngày 16/8, Đoàn Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế do TS. Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn cùng các thành viên đại diện Cục Quản lý Môi trường y tế; Sở Y tế Hải Phòng; Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng đến kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất thải trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng.


Đón tiếp đoàn phía Tổng Công ty Hàng Kênh – Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng có: ông Vũ Quốc Uy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty ; ông Vũ Đình Sự – Giám đốc Trung tâm vận hành và bảo trì công trình; TS. Hoàng Văn Dũng – Giám đốc Bệnh viện cùng đại diện lãnh đạo các Phòng liên quan.

Tại buổi làm việc, Đoàn tập trung kiểm tra theo Thông tư số 20/2021/TT – BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn khổ cơ sở y tế. Trên cở sở báo cáo của Bệnh viện và các ý kiến của các thành viên trong đoàn kết hợp kiểm tra thực tế, Đoàn công tác đã đánh giá Bệnh viện thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất thải y tế theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan để cung cấp cho Đoàn Kiểm tra. Bên cạnh đó, Đoàn cũng kiến nghị Bệnh viện tiếp tục hoàn thiện một số nội dung liên quan theo hướng dẫn.


Tiếp thu các ý kiến đánh giá của Đoàn, Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý chất thải đồng thời nhanh chóng hoàn thiện nội dung kiến nghị của Đoàn nhằm đảm bảo môi trường cơ sở y tế luôn sạch đẹp và đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe của người dân.

Leave a reply