Hội đồng chuyên môn tiến hành thẩm định các điều kiện triển khai Bệnh án điện tử tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng

Sáng ngày 15/6 vừa qua, Hội đồng chuyên môn thẩm định các điều kiện đảm bảo triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng đã tiến hành thẩm định, tư vấn cho lãnh đạo bệnh viện quyết định sử dụng và lưu trữ trên hồ sơ bệnh án điện tử thay cho bệnh án giấy. Thành phần Hội đồng chuyên môn thẩm định về dự có TS. Trần Tùng – Chuyên viên Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế; TS.BS Dương Huy Lương- Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Chỉ đạo tuyến, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế; ThS. BS. Nguyễn Thu Hương Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế thành phố Hải Phòng; ThS. Trần Quốc Toàn – Phó Chánh văn phòng, Sở Y tế thành phố Hải Phòng.

Sau quá trình triển khai và hoàn tất đầy đủ các bước thì đến nay, bệnh án điện tử của Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng đã được xây dựng hoàn thiện. Bên cạnh Bệnh án điện tử và Phân hệ chữ ký số, Bệnh viện đã triển khai đầy đủ hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS), quản lý các xét nghiệm trên phần mềm (LIS). Tại buổi thẩm định, các thành viên trong hội đồng đã được thông qua các nội dung: cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin quản lý Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng triển khai bệnh án điện tử. Đối chiếu với Thông tư 54/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám, chữa bệnh; Bệnh viện đạt mức 6 theo các tiêu chí.

Cũng ngay trong buổi thẩm đinh, Hội đồng chuyên môn cũng đã khảo sát, kiểm tra cơ sở hạ tầng, thực tế hoạt động của phần mềm tại bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng. Qua đó hội đồng chuyên môn đã có những kết luận, tư vấn cho lãnh đạo bệnh viện hoàn thiện, bổ sung các hạng mục để nhanh chóng đi đầu trong việc triển khai Bệnh án điện tử, hiện đại hóa các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao.

 

Leave a reply