Hội thi điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên giỏi ngành y tế Hải Phòng năm 2020 – Vòng thi số 2 cấp cơ sở

Vừa qua, vào ngày 12/08, “Hội thi điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên giỏi ngành y tế năm 2020” – Vòng thi số 2 cấp cơ sở của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã được diễn ra.

Tiếp nối vòng thi đầu tiên, 38 thí sinh có điểm số cao nhất đã chính thức bước vào vòng thi thứ hai. Vòng thi lần này được tổ chức nhằm đánh giá và tiếp tục chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho Bệnh viện bước vào vòng thi cấp thành phố.

Vòng thi số 2 cấp cơ sở được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm trong thời gian 40 phút. Hội đồng coi thi gồm Phòng Điều dưỡng và Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm điều hành và giám sát Hội thi.

“Hội thi điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên giỏi ngành y tế năm 2020” – Vòng thi số 2 cấp cơ sở Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng

hội thi điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên giỏi ngành y tế 2020

Các thí sinh trong giờ thi.

hội thi

hội thi điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên giỏi ngành y tế 2020

Hội đồng coi thi “Hội thi điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên giỏi ngành y tế năm 2020” – vòng thi số 2 cấp cơ sở. 

Với mong muốn không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc và phục vụ đáp ứng sự hài lòng cao nhất của nhân dân, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng luôn tích cực trong các phong trào thi đua học tập và rèn luyện, nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành, kỹ năng giao tiếp không chỉ với đội ngũ điều dưỡng mà còn trong toàn bệnh viện. Đây cũng là mục tiêu mà Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng hướng đến khi xây dựng “Văn hóa bệnh viện”. Đó là luôn tạo môi trường học tập, nâng cao trình độ chuyên môn tốt nhất cho tất  cả cán bộ, công nhân viên.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a reply