HƯỚNG DẪN BỆNH NHÂN KHÁM LẠI

Bệnh nhân khám lại trước 9h:

  • Mang sổ tới nơi khám bệnh tự động;
  • Thông tin có sẵn trong hệ thống;
  • Tiết kiệm thời gian.
Leave a reply