Khóa học “phương pháp nghiên cứu khoa học trong bệnh viện”

KHOÁ HỌC “PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG BỆNH VIỆN”

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về việc nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ và y bác sĩ, ngày 05/06/2020, Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng đã phối hợp với Trường Đại học Y dược Hải Phòng tổ chức Khóa học “Phương pháp nghiên cứu khoa học trong bệnh viện”.

Khóa học với nội dung tập trung chủ yếu tới phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản được diễn ra từ ngày 05/06 đến ngày 23/06/2020 dưới sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS Nguyễn Ngọc Sáng, PGS.TS Phạm Minh Khuê cùng các chuyên gia tới từ trường Đại học Y dược Hải Phòng với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề đặc biệt là chuyên ngành nghiên cứu khoa học.

Sau mỗi nội dung trình bày, học viên được cùng nhau thảo luận sôi nổi, qua đó, biết cách xác định vấn đề nghiên cứu, cách viết đặt vấn đề và tổng quan,  xác định đối tượng và phương pháp nghiên cứu, cách xử lý số liệu và cách trình bày kết quả nghiên cứu. Thông qua khóa học, học viên được tiếp cận với nhiều phương pháp mới, góp phần nâng cao chất lượng và tính khả thi của các đề tài, sáng kiến.

Trong những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học tại bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng luôn được quan tâm, chú trọng, thu hút đông đảo cán bộ tham gia với nhiều đề tài, sáng kiến được nghiệm thu đưa vào ứng dụng hiệu quả trong công tác chăm sóc và điều trị cho người bệnh.

Leave a reply