Kiểm tra chuyên môn nhân sự bệnh viện năm 2022

Chú trọng công tác đào tạo liên tục và phát triển kỹ năng nghề nghiệp thông qua nhiều hình thức, trong 2 ngày 29 và 30 tháng 12 năm 2022, Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra chuyên môn nhân sự hàng năm cho đội ngũ nhân sự toàn bệnh viện.


457 nhân sự bệnh viện thực hiện bài kiểm tra với tổng số 60 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 30 phút. Mỗi ngày chia làm 2 ca thi, nội dung bao gồm 8 nhóm đề (25 bộ đề) dành cho 8 nhóm nhân sự. Căn cứ trên kết quả chấm, đánh giá,  100 thí sinh đạt điểm cao nhất sẽ tham dự vòng thi rung chuông vàng được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam sắp tới.


Thông qua các đợt kiểm tra góp phần giúp đội ngũ nhân sự tiếp tục bổ sung, hoàn thiện thêm về chuyên môn, tay nghề; phát huy những mặt tích cực, khắc phục tồn tại, yếu kém, không ngừng nâng cao chất lượng khám, điều trị và chăm sóc cho người bệnh.

Leave a reply