NGÀY TRÁI ĐẤT 22/4: HẠN CHẾ RÁC THẢI NHỰA ĐỂ BẢO VỆ HÀNH TINH

Ngày Trái Đất được Liên hợp quốc phát động vào ngày 22/4 hằng năm nhằm vận động mọi người nâng cao nhận thức về các giá trị của môi trường trên Trái Đất. Đồng thời, đây là thời điểm để mọi người hưởng ứng các phong trào bảo vệ môi trường, ngăn chặn các thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra trên toàn thế giới. Chủ đề của Ngày Trái Đất năm 2024 là: “Hành tinh và Nhựa”.

Việc tiêu thụ nhựa ngày càng nhiều dẫn đến gia tăng chất thải nhựa, tăng nguy cơ ô nhiễm trắng (ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa và túi nylon gây ra), tăng sức ép tới hệ thống quản lý môi trường nếu không được quản lý hiệu quả, khoa học.

Nhận thức rõ tác hại của chất thải nhựa đến môi trường và sức khỏe con người, Ngày Trái đất năm 2024, Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng hưởng ứng, kêu gọi mọi người cùng nâng cao nhận thức, trách nhiệm về tầm quan trọng của việc hạn chế rác thải nhựa để bảo vệ hành tinh của chúng ta.

Leave a reply