Thành hội Y Dược học Hải Phòng sinh hoạt chuyên môn thường niên với nội dung “ Chẩn đoán điều trị COPD ổn định theo GOLD 2017”

Thành hội Y Dược học Hải Phòng sinh hoạt chuyên môn thường niên với nội dung “ Chẩn đoán điều trị COPD ổn định theo GOLD 2017”

Sáng 17/11/2018 tại hội trường tầng 19, Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng diễn ra buổi sinh hoạt chuyên môn thường niên của Thành hội Y dược học Hải Phòng với nội dung “ Chẩn đoán điều trị COPD…

Read more