Danh sách các công ty bảo hiểm nhân thọ liên kết bảo lãnh viện phí tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng

Danh sách các công ty bảo hiểm nhân thọ liên kết bảo lãnh viện phí tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng liên kết với các Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín triển khai chương trình Bảo lãnh viện phí tại bệnh viện. Dịch vụ này sẽ giúp…

Read more