Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng khám, chữa bệnh bình thường và đảm bảo bệnh viện an toàn trong phòng chống dịch COVID-19

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng khám, chữa bệnh bình thường và đảm bảo bệnh viện an toàn trong phòng chống dịch COVID-19

Với việc thực hiện tốt các quy định trong công tác phòng chống dịch, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã đạt 140/150 điểm theo Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID- 19 và các dịch…

Read more