Kịp thời cập nhật chẩn đoán và điều trị “Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng” cùng chuyên gia BSCK II Lê Thị Vân Anh

Kịp thời cập nhật chẩn đoán và điều trị “Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng” cùng chuyên gia BSCK II Lê Thị Vân Anh

KỊP THỜI CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ “Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng” cùng chuyên gia BSCK II Lê Thị Vân Anh Thời tiết trở lạnh đột ngột và kéo dài khiến viêm phổi xảy ra khá phổ biến….

Read more