Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng Công ty Hàng Kênh – CTCP

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng Công ty Hàng Kênh – CTCP

Sáng ngày 17/04 vừa qua tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng, Tổng Công ty Hàng Kênh đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội cổ đông đã thông qua các mục tiêu…

Read more