Đăng ký khám VIP tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng

Đăng ký khám VIP tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng

Tiết kiệm thời gian với: Công khám: 500.000 VNĐ Hỗ trợ phiên dịch: +500.000 VNĐ Chỉ định cận lâm sàng giá không đổi Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng Truyền thông và Chăm sóc khách hàng: 0766429730

Read more