Tổ dược sĩ lâm sàng bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng: Talk to your Pharmacist

Tổ dược sĩ lâm sàng bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng: Talk to your Pharmacist

Talk to your Pharmacist Hãy liên hệ với Dược sĩ lâm sàng Đa khoa Quốc Tế Hải Phòng để được nhận sự hỗ trợ về: Thông tin thuốc, tư vấn đến bệnh nhân, nhân viên y tế và hội đồng chuyên môn trong sử…

Read more