Tổ dược sĩ lâm sàng bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng: Talk to your Pharmacist

Talk to your Pharmacist

Hãy liên hệ với Dược sĩ lâm sàng Đa khoa Quốc Tế Hải Phòng để được nhận sự hỗ trợ về:

  • Thông tin thuốc, tư vấn đến bệnh nhân, nhân viên y tế và hội đồng chuyên môn trong sử dụng và lựa chọn thuốc
  • Hướng dẫn và tập huấn các cán bộ y tế trong các hoạt động sử dụng thuốc bao gồm kê đơn, cấp phát và sử dụng thuốc nội, ngoại trú
  • Chủ động thu thập, theo dõi, tham gia xử trí, cảnh báo và báo cáo ADR
  • Hội chẩn sử dụng thuốc tại các khoa phòng.
  • Tư vấn hiệu chỉnh liều thuốc kháng sinh theo kết quả nồng độ thuốc trong máu (TDM).
  • Nghiên cứu thuốc trên lâm sàng: tư vấn thiết kế nghiên cứu, phân tích và phiên giải kết quả

Dược sĩ lâm sàng Đa khoa Quốc Tế Hải Phòng làm việc trực tiếp với bác sĩ, nhân viên y tế, và bệnh nhân để đảm bảo tối ưu sự phù hợp, hiệu quả và an toàn khi sử dụng thuốc của bệnh nhân.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a reply