Bế mạc giải Bóng đá thanh niên Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng lần 3 năm 2021: Chẩn đoán hình ảnh – Nội soi lên ngôi

Bế mạc giải Bóng đá thanh niên Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng lần 3 năm 2021: Chẩn đoán hình ảnh – Nội soi lên ngôi

Trải qua 9 trận thi đấu, chiều ngày 2/4 tại sân vận đông Cựu Viên, giải bóng đá Thanh niên Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng lần 3 năm 2021 đã chính thức khép lại với ngôi địch thuộc về Chẩn đoán…

Read more