Hệ thống chụp mạch can thiệp – Nâng cao sức mạnh điều trị

Hệ thống chụp mạch can thiệp – Nâng cao sức mạnh điều trị

Tiếp tục lộ trình phát triển các chuyên khoa sâu, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã triển khai hệ thống chụp mạch can thiệp Allura Xper FD20 hiện đại, tích hợp đa chức năng, hứa hẹn là “cánh tay…

Read more