Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng triển khai hệ thống tra cứu kết quả chẩn đoán hình ảnh qua tin nhắn (SMS)

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng triển khai hệ thống tra cứu kết quả chẩn đoán hình ảnh qua tin nhắn (SMS)

Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm thời gian và chi phí nhưng vẫn nhận được kết quả chính xác, kịp thời, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng triển khai hệ thống trả kết quả chẩn…

Read more