Ngày hội Hiến máu nhân đạo: “Kết nối trái tim – Kết nối sự sống”

Ngày hội Hiến máu nhân đạo: “Kết nối trái tim – Kết nối sự sống”

Lan tỏa ý nghĩa tốt đẹp của nghĩa cử “Hiến máu cứu người”, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID 19 vẫn còn diễn biến phức tạp, áp lực tiếp nhận và cung cấp máu luôn là nỗi lo thường trực…

Read more