Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã hoàn tất kí số dữ liệu tiêm chủng COVID 19 cho 63.000 người

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã hoàn tất kí số dữ liệu tiêm chủng COVID 19 cho 63.000 người

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế Hải Phòng, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng tập trung làm tốt việc kí số dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID 19 trên nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID 19…

Read more