BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG: Hỗ trợ người bệnh ung thư đăng ký khám chữa bệnh tại Singapore

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG: Hỗ trợ người bệnh ung thư đăng ký khám chữa bệnh tại Singapore

        Quá tải bệnh nhi ung thư Theo thống kê, gần đây, các bệnh ung thư ở Việt Nam có xu hướng tăng. Hiện nay, khoa Ung thư (Bệnh viện Nhi Trung ương) luôn ở tình trạng quá tải nên khoa chỉ nhận khoảng…

Read more