Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng vinh dự được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị Chuyển đổi số y tế Quốc gia – Điểm sáng 2020

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng vinh dự được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị Chuyển đổi số y tế Quốc gia – Điểm sáng 2020

Hội nghị Chuyển đổi số y tế Quốc gia – Điểm sáng 2020 vừa được diễn ra vào ngày 29-30/12 tại Hà Nội.  Hội nghị là nơi lãnh đạo Chính phủ, Bộ, ban, ngành trao đổi thông tin, kết nối, thúc đẩy…

Read more