Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng hợp tác chuyên môn với Trung tâm sức khỏe nghề nghiệp

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng hợp tác chuyên môn với Trung tâm sức khỏe nghề nghiệp

Ngày 27/7, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã chính thức kí kết hợp tác chuyên môn với Trung tâm sức khỏe nghề nghiệp Viện khoa học an toàn và vệ sinh lao động. Đây là hoạt động nhằm mục đích…

Read more