Hãy dùng kháng sinh đúng cách vì tương lại của chính chúng ta

Hãy dùng kháng sinh đúng cách vì tương lại của chính chúng ta

Tuần lễ nâng cao nhận thức về kháng sinh trên thế giới (WAAW) (18-24/11/2020) được tổ chức nhằm mục đích nâng cao nhận thức về tình trạng kháng kháng sinh (AMR) trên toàn cầu và khuyến khích cộng đồng,…

Read more