Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng: Đơn vị y tế đầu tiên tại Hải Phòng đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2012

Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng: Đơn vị y tế đầu tiên tại Hải Phòng đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2012

ISO 15189 là bộ tiêu chuẩn quy định chi tiết các yếu tố góp phần tạo nên chất lượng và năng lực của một phòng xét nghiệm Y học. Hiện nay phiên bản mới nhất được áp dụng của tiêu chuẩn này là ISO…

Read more