Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng phẫu thuật và điều trị thành công liên tiếp nhiều ca áp xe có biến chứng nguy hiểm tại các vị trí khoang cạnh họng và cổ bên

Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng phẫu thuật và điều trị thành công liên tiếp nhiều ca áp xe có biến chứng nguy hiểm tại các vị trí khoang cạnh họng và cổ bên

Vừa qua, Khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã phẫu thuật và điều trị thành công liên tiếp nhiều ca áp xe có biến chứng nguy hiểm tại các vị trí khoang cạnh họng và cổ bên….

Read more