Một số điểm khuyến cáo tiêm vắc xin phòng Covid 19 ở bệnh nhân có  bệnh lý cơ xương khớp tự miễn dịch

Một số điểm khuyến cáo tiêm vắc xin phòng Covid 19 ở bệnh nhân có bệnh lý cơ xương khớp tự miễn dịch

Dựa trên khuyến cáo của Hội Thấp khớp học Hoa Kỹ – ACR tháng 8 năm 2021:  American College of Rheumatology Guidance for COVID-19 Vaccination in Patients With Rheumatic and Musculoskeletal Diseases: Version 3, First published: 04 August…

Read more