Kiểm tra chuyên môn nhân sự bệnh viện năm 2021

Kiểm tra chuyên môn nhân sự bệnh viện năm 2021

Nguồn nhân lực luôn là yếu tố then chốt, quyết định chất lượng và hiệu quả hoạt động của toàn bệnh viện. Chú trọng đến công tác đào tạo liên tục và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ…

Read more