“Chia lửa” cùng thành phố và các doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch bệnh

“Chia lửa” cùng thành phố và các doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch bệnh

    Thực hiện chỉ đạo của thành phố, bắt đầu từ ngày 25/5, nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đối với công nhân, người lao động trong…

Read more