Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng huy động tổng lực tham gia lấy mẫu xét nghiệm COVID 19 trên địa bàn huyện Tiên Lãng

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng huy động tổng lực tham gia lấy mẫu xét nghiệm COVID 19 trên địa bàn huyện Tiên Lãng

Nhằm đáp ứng tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn huyện Tiên Lãng, thành phố đã có nhiều biện pháp quyết liệt đồng bộ để khẩn trương khống chế dịch bệnh, sớm đưa cuộc…

Read more