Lễ ký kết gia hạn hợp đồng hợp tác chiến lược giữa Tổng Công ty Hàng Kênh và Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm

Lễ ký kết gia hạn hợp đồng hợp tác chiến lược giữa Tổng Công ty Hàng Kênh và Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm

Tiên phong cải tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ, hiện đại hoá hệ thống xét nghiệm tự động và chuẩn hoá các quy trình để phục vụ bệnh nhân ngày càng tốt hơn, sáng ngày 24/3, Tổng Công ty Hàng Kênh…

Read more