Khám phá hệ thống Máy chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla (Lumina Siemens – Đức) – thế hệ máy hiện đại nhất Việt Nam tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng

Khám phá hệ thống Máy chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla (Lumina Siemens – Đức) – thế hệ máy hiện đại nhất Việt Nam tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng

Ứng dụng công nghệ hiện đại trong chẩn đoán và điều trị, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã triển khai hệ thống Máy cộng hưởng từ 3.0 Tesla, hỗ trợ đắc lực cho công tác chẩn đoán bệnh. Công…

Read more