Bướu giáp khổng lồ, thòng độ 5 xuống trung thất trên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống của người bệnh

Bướu giáp khổng lồ, thòng độ 5 xuống trung thất trên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống của người bệnh

Ngày 29/9/2020, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng tiếp nhận một bệnh nhân khá đặc biệt: bệnh nhân nữ Phạm Thị Hương, 56 tuổi, ở Chính Lý, Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng vào viện trong tình trạng tỉnh…

Read more