Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong ngành Y tế

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong ngành Y tế

Sở Y tế Hải Phòng vừa ban hành công văn về việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2019 Thực hiện nghiêm Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc triển khai công…

Read more