Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong ngành Y tế

Sở Y tế Hải Phòng vừa ban hành công văn về việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2019

Thực hiện nghiêm Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi xe mô tô, xe gắn máy”. Theo đó, mục tiêu triển khai là nâng cao nhận thức và ý thức tự giác; chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; xây dựng văn hóa giao thông trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố và tiếp tục giảm thiểu tối đa các trường hợp tai nạn giao thông, đặc biệt là các tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Giám đốc Sở yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là quy tắc giao thông. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông và ý thức tự giác bảo vệ mình. Không vi phạm các quy định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông như: chạy quá tốc độ quy định; đi sai phần đường, làn đường; chở quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; uống rượu bia khi điều khiển phương tiện.

Leave a reply