Thẩm định về điều chỉnh quy mô tổ chức và bổ sung Danh mục kỹ thuật tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng

Thẩm định về điều chỉnh quy mô tổ chức và bổ sung Danh mục kỹ thuật tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng

    Ngày 2/7 vừa qua, Đoàn thẩm định được thành lập theo Quyết định của Sở Y tế Hải Phòng đã tiến hành thẩm định về việc điều chỉnh quy mô tổ chức và bổ sung Danh mục kỹ thuật tại Bệnh viện…

Read more