Chuyên viên y tế Hoa Kì thăm và làm việc Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng

Chuyên viên y tế Hoa Kì thăm và làm việc Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng

Trong khuôn khổ Đợt hoạt động chung tìm kiếm người nước ngoài mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam (Hoạt động tìm kiếm MIA), để đánh giá năng lực khám chữa bệnh trong trường hợp chuyên viên MIA Hoa…

Read more