THÔNG BÁO VÀ THỂ LỆ HỘI THI VĂN NGHỆ  Chào mừng kỷ niệm 8 năm Ngày thành lập bệnh viện – Tổng kết năm 2022

THÔNG BÁO VÀ THỂ LỆ HỘI THI VĂN NGHỆ Chào mừng kỷ niệm 8 năm Ngày thành lập bệnh viện – Tổng kết năm 2022

Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 8 năm Ngày thành lập bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng – Tổng kết năm 2022 nhằm ôn lại những mốc son quan trọng trong chặng đường xây dựng, phát triển và trưởng…

Read more