THÔNG BÁO VÀ THỂ LỆ HỘI THI VĂN NGHỆ Chào mừng kỷ niệm 8 năm Ngày thành lập bệnh viện – Tổng kết năm 2022

Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 8 năm Ngày thành lập bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng – Tổng kết năm 2022 nhằm ôn lại những mốc son quan trọng trong chặng đường xây dựng, phát triển và trưởng thành.

Chi tiết về thông báo và thể lệ cụ thể như sau:

Thông báo và thể lệ hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 8 năm ngày thành lập BV- Tổng kết năm 2022
Leave a reply