Kiểm tra chuyên môn nhân sự bệnh viện năm 2022

Kiểm tra chuyên môn nhân sự bệnh viện năm 2022

Chú trọng công tác đào tạo liên tục và phát triển kỹ năng nghề nghiệp thông qua nhiều hình thức, trong 2 ngày 29 và 30 tháng 12 năm 2022, Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra chuyên môn…

Read more