Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng được cấp giấy chứng nhận đáp ứng duy trì và mở rộng phạm vi “ Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP)

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng được cấp giấy chứng nhận đáp ứng duy trì và mở rộng phạm vi “ Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP)

Xác định được tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng trong phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị người bệnh, ngay sau khi Thông tư số 29/2018/TT-BYT ngày 29/10/2018 của Bộ Y tế quy định…

Read more